La correcta portabilitat de la comptabilitat  és un element  fonamental pel  control operatiu de la vostra empresa. Comptem amb un equip  tècnic  especialitzat, que us  acompanya  en el vostre dia a dia.

Comptabilitat

 • Comptabilització de factures, moviments bancaris i d’altra documentació de la societat.
 • Amortitzacions i ajustaments comptables.
 • Balanços i Comptes d’Explotació mensuals.
 • Elaboració i anàlisi d’estats financers.

Llibres oficials

 • Llibres oficials i comptes anuals.

Consultoria i assessorament

 • Estudis d’estratègia financera.
 • Informes comptables.
 • Registres auxiliars.
 • Estudis de viabilitat i d'optimització de costos.
 • Gestió de Tresoreria. Liquiditat i risc financer.
 • Plans d’empresa.
 • Recerca de línies de finançament. Negociació bancària.
 • Anàlisi pressupostari.